Zajęcia weekendowe

Jak będą wyglądać zajęcia?

Zajęcia rozwojowe prowadzone jako oddzielne bloki:

 1. Dla dzieci od 3 do 4 lat. „Szukam, eksperymentuję, zapamiętuję”,
 2. Dla dzieci od 5 do 7 lat. „Czytam i piszę. Bawię się tym.”
( dokładny opis programu zajęć weekendowych wysyłany indywidualnie drogą mailową).

W ramach zajęć dla dzieci 5-6 letnich organizuję zajęcia przygotowujące do szkoły, które również można zakupić w pakietach ( ustalenia i zgłoszenia przez formularz kontaktowy).

Jest to program przygotowujący dzieci do nauki pisania i czytania.

Zajęcia te mają ciekawą i zróżnicowaną formę, która stanowi dla dzieci źródło  zabawy w grupie rówieśniczej. Program zajęć ułożony jest zgodnie z zasadami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania. Dzieci w toku nauki płynnie przechodzą od rozpoznawania samogłosek, sylab, wyrazów, do czytania ze zrozumieniem całych zdań. Nauka odbywa się w połączeniu z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Na zajęciach, dzieci będą miały okazję do doskonalenia umiejętności motorycznych i manualnych niezbędnych przy nauce pisania.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na dokładne monitorowanie funkcjonowania i postępów każdego dziecka, jednocześnie stwarzając odpowiednie warunki do nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami poprzez wspólną pracę w grupie.

Cele i zadania zajęć weekendowych:

Dzięki proponowanym zajęciom Twoje dziecko otrzyma wsparcie w:

 • rozwoju mowy, kształtowaniu kompetencji językowej, umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • zwiększeniu zasobu słownictwa, co ułatwi mu naukę czytania ze zrozumieniem;
 • przekona się, że czytanie, pisanie i liczenie to wspaniała zabawa;
 • kształtowanie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz poznawczego.

Co zawiera program zajęć ?

( dokładny opis programu zajęć weekendowych przygotowujących do szkoły wysyłany indywidualnie drogą mailową).
 • nauka czytania – samogłoski, sylaby, pierwsze słowa;
 • nauka cyferek, liczenie – dodawanie i odejmowanie;
 • ćwiczenia dużej i małej motoryki oraz kształtowanie umiejętności grafomotorycznych – pisanie liter i szlaczków literopodobnych;
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • poprawienie pamięci i koncentracji;
 • stymulacja rozwoju poznawczego i ruchowego;
 • nauka relacji w grupie rówieśniczej, wdrażanie norm społecznych, ogólnych zasad współżycia społecznego;
 • ocena gotowości szkolnej – realizowana w maju i czerwcu