Terapia pedagogiczna

W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju poznawczego oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka.

Dla koko przeznaczona jest terapia pedagogiczna ?

 • dla dyslektyków;
 • dla dysortografików;
 • dla dysgrafików;
 • dla dzieci niesamodzielnych;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
 • dla mniej sprawnych manualnie;
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Cele zajęć z terapii pedagogicznej to między innymi :

 • usprawnianie deficytów percepcyjno – motorycznych;
 • rozwijanie samodzielności;
 • budowanie wiary we własne siły;
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (czytanie, pisanie,  zapamiętywanie, kształtowanie wyobrażni przestrzennej i inne …);
 • kształtowanie umiejętności;
 • usprawnienie zdolności koncentracji