Terapia logopedyczna

Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

Co wchodzi w skład terapii logopedycznej?

 • Diagnostyka rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; usuwanie wad wymowy
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Jakie sygnały powinny zaniepokoić?

 • kiedy dziecko nie reaguje na dźwięki
 • kiedy dziecko po pierwszym roku życia nie nawiązuje kontaktu werbalnego
 • kiedy dwulatek mówi mało lub niewyraźnie
 • gdy Twoje dziecko ma otwartą buzię, ślini się
 • kiedy masz problemy z karmieniem, ssaniem, jedzeniem z łyżeczki oraz wprowadzaniem nowych pokarmów
 • kiedy dziecko zamienia lub zniekształca dźwięki mowy

Terapia logopedyczna polega przede wszystkim podejmowaniu odpowiednich działań, które mają na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w których skład wchodzą wady wymowy i inne zaburzenia mowy.

W trakcie terapii wad wymowy dziecko uczy się prawidłowej realizacji głosek, których  nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób .

Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.