Ofarta

Terapia Logopedyczna
Terapia logopedyczna jest pojęciem szerokim, bowiem obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.Terapia logopedyczna polega przede wszystkim na podejmowaniu odpowiednich działań, które mają na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w których skład wchodzą wady wymowy i inne zaburzenia mowy. W trakcie terapii wad wymowy dziecko uczy się prawidłowej realizacji głosek, których nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób . Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.
Terapia Pedagogiczna
Terapia pedagogiczna to indywidualnie dopasowywane metody do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne. W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju poznawczego oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę. Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka.
Terapia Zdalna / Porady Online
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom na mojej stronie dostępna jest usługa poradnictwa logopedycznego i pedagogicznego przez Internet.Porady logopedyczne jak i pedagogiczne online są nowatorską, ogólnodostępną formą kontaktu z terapeutą. Taką formę poradnictwa polecamy w szczególności osobom, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do specjalisty w miejscu zamieszkania, osób niepełnosprawnych, czy mieszkających za granicą, a także osób , które w danym momencie nie mają możliwości fizycznie dotrzeć do gabinetu bądź po prostu chcą się poradzić w danej dziedzinie. Forma ta z pewnością będzie ułatwieniem dla młodych rodziców oraz osób pracujących w nienormowanych godzinach. Ogromną zaletą porad online jest możliwość skorzystania z niej bez wychodzenia z domu.
Zajęcia Weekendowe
Osiągane korzyści Dziecko już od najmłodszych lat będzie poznawać tajniki przyrody, anatomii, języka polskiego i wielu innych dziedzin. Poprzez atrakcyjność wykonywanych ćwiczeń, dzieci zdobędą kompetencje niezbędne do tego, by nauka była dla nich czystą przyjemnością i znakomitą zabawą. Co więcej ! Twoje dziecko pogłębi wiedzę dotyczącą nie tylko otaczającego je świata, lecz także siebie i własnych emocji.W ramach zajęć dla dzieci 5-6 letnich organizuję zajęcia przygotowujące do szkoły, które również można zakupić w pakietach ( ustalenia i zgłoszenia przez formularz kontaktowy). Jest to program przygotowujący dzieci do nauki pisania i czytania. Zajęcia te mają ciekawą i zróżnicowaną formę, która stanowi dla dzieci źródło zabawy w grupie rówieśniczej. Program zajęć ułożony jest zgodnie z zasadami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania. Dzieci w toku nauki płynnie przechodzą od rozpoznawania samogłosek, sylab, wyrazów, do czytania ze zrozumieniem całych zdań. Nauka odbywa się w połączeniu z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Na zajęciach, dzieci będą miały okazję do doskonalenia umiejętności motorycznych i manualnych niezbędnych przy nauce pisania. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na dokładne monitorowanie funkcjonowania i postępów każdego dziecka, jednocześnie stwarzając odpowiednie warunki do nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami poprzez wspólną pracę w grupie. Dokładny opis programu zajęć weekendowych wysyłany indywidualnie drogą mailową.
Rekrutacja Opiekunek
Rodzicu, pomogę Ci w procesie rekrutacji wymarzonej opiekunki dla Twojego dziecka. JAK DZIAŁAM: 1. Badam potrzeby – rozmawiam, zadaje pytania i rozpoznaje potrzeby Rodziców o ich wymarzonej opiekunce 2. Wybór kandydatów – z należytą dokładnością weryfikuję CV i listy motywacyjne, które do mnie napływają oraz przeprowadzam wieloetapowe rozmowy kwalifikacyjne z użyciem potrzebnych narzędzi 3. Dni próbne z opiekunką – po wspólnych ustaleniach z Rodziną dziecka wybieramy trzy kandydatki, które umawiane są na dni próbne. Po wizycie analizujemy obustronne wrażenia oraz wyciągamy wnioski 4. Wsparcie – podczas pierwszego miesiąca, opiekunka otrzymuje ode mnie wsparcie dydaktyczne. Udostępniam dla opiekunki przykładowe, stworzone przeze mnie plany dnia dziecka Zachęcam do kontaktu i po więcej szczegółów
Doradztwo Rodzicielskie
Podnoszę stan podstawowej wiedzy rodziców w zakresie zaburzeń mowy i rozwoju ich dzieci tak, by mogli czuwać nad jak najlepszym rozwojem swoich pociech.

Więcej oferowanych usług znajdą Państwo w zakładce CENNIK