Oferta2

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to indywidualnie dopasowywane metody do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne…

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest pojęciem szerokim, bowiem obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:

Zdalna Terapia

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom na mojej stronie dostępna jest usługa poradnictwa logopedycznego i pedagogicznego przez Internet.

Zajęcia weekendowe

Osiągane korzyści

Dziecko już od najmłodszych lat będzie poznawać tajniki przyrody, anatomii, języka polskiego i wielu innych dziedzin.

Poprzez atrakcyjność wykonywanych ćwiczeń, dzieci zdobędą kompetencje niezbędne do tego, by nauka była dla nich czystą przyjemnością i znakomitą zabawą.

Co więcej !

Twoje dziecko pogłębi wiedzę dotyczącą nie tylko otaczającego je świata, lecz także siebie i własnych emocji…

Przejdź do paska narzędzi