Courses

Terapia pedagogiczna

Categories
od 75zł 60min
Buy Course

  Buy course

  Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna to indywidualnie dopasowywane metody do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

  W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju poznawczego oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

  Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka.

  Dla koko przeznaczona jest terapia pedagogiczna ?

  • dla dyslektyków;
  • dla dysortografików;
  • dla dysgrafików;
  • dla dzieci niesamodzielnych;
  • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
  • dla mniej sprawnych manualnie;
  • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
  • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
  • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

  Cele zajęć z terapii pedagogicznej to między innymi :

  • usprawnianie deficytów percepcyjno – motorycznych;
  • rozwijanie samodzielności;
  • budowanie wiary we własne siły;
  • podniesienie efektywności uczenia się;
  • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (czytanie, pisanie,  zapamiętywanie, kształtowanie wyobrażni przestrzennej i inne …);
  • kształtowanie umiejętności;
  • usprawnienie zdolności koncentracji
  Leave A Comment:

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Przejdź do paska narzędzi